Novice LAS PDL 2020

JAVNI POZIV za sodelovanje v projektnem svetu v okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak!

Objavljamo javni poziv za sodelovanje v projektnem svetu v okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak.

Projektni svet sestavljajo trije (3) člani in sicer en (1) predstavnik občine, en (1) predstavnik LAS in en (1) predstavnik turističnih društev oz. organizacij.

Naloga članov projektnega ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PRIDOBILA ŠE 4 OBVESTILA O POTRDITVI OPERACIJ V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2017- ESRR SKLAD

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 12. marca 2018 prejeli PISNO OBVESTILO o potrditvi štirih operacij s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki so bile prijavljene in potrjene na Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017, v ...

PRVA POGODBA Z NOSILCEM OPERACIJE S STRANI MGRT-JA

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je konec oktobra 2017 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) prejela obvestilo o odobritvi operacije Priprava in implementacija LASANTE PDL, katero vlogo je vodilni partner LAS (Društvo za trajnost virov SI.ENERGIJA) na MGRT oddal že avgusta ...
Na območju LAS Pri dobrih ljudeh je po podatkih Statističnega urada RS na dan 1.7.2014 bilo skupaj 31.202 prebivalcev, od tega 50,70% žensk. Največ prebivalcev ima občina Lendava, najmanj pa občina Kobilje. Povprečna starost prebivalcev območja znaša 43,16 let.

Gostota naseljenosti je 108,05 prebivalcev na km². V preteklosti so se ljudje na območju naseljevali mnogo bolj na gosto zaradi zelo ugodnih naravnih pogojev za pridelavo hrane. V zadnjih desetletjih pa kmetovanje ne omogoča zadostnega prihodka in s tem preživljanja s kmetijstvom. A ljudje so še vedno vezani na svoja ognjišča in se zato večinsko vozijo v službo predvsem v regijsko središče Mursko Soboto z ožjo okolico. Dokaj dobra prometna dostopnost je sicer ena od ključnih primerjalnih prednosti za nadaljnji razvoj območja LAS Pri dobrih ljudeh, hkrati pa je vzrok za večje priseljevanje mestnega prebivalstva in ostajanje mladih ljudi na območju, ki je že v veliki meri postalo in še vse bolj postaja spalno območje večjih centrov. Dolgoročno je to dejstvo spet lahko priložnost za razvoj podeželja, ki pa se mora ustrezno prilagoditi.

Število prebivalcev na območju LAS se je iz 33.044 leta 2008 zmanjšalo na 31.102 leta 2015. Število moških se je od leta 2008 do leta 2015 zmanjšalo za 752 oseb, število žensk pa za 1.190 oseb. Indeks staranja je v letu 2008 znašal 116,84, v letu 2014 pa 129,34. Povečalo se je število živorojenih otrok kot tudi število umrlih oseb. V letu 2008 se je rodilo 289 otrok, umrlo pa 355 prebivalcev, v letu 2014 pa se je rodilo 294 otrok ter umrlo 392 prebivalcev. Povečal se je delež otrok in delež starejših, zmanjšal pa delež delovno sposobnega prebivalstva. Skupni prirast prebivalstva je leta 2008 bil negativen, leta 2014 pa še tudi negativen, vendar se je nekoliko povečal.

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh ima največ prebivalcev srednješolsko izobrazbo. Na drugem mestu so prebivalci z osnovnošolsko izobrazbo, na tretjem pa prebivalci z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo.

Območje je leta 2014 razpolagalo s skupno 19 vrtci, katerega je obiskovalo 934 otrok ter 14 osnovnimi šolami, katerih je obiskovalo 2.288 učencev. Na območju deluje tudi Dvojezična srednja šola Lendava, ki je institucija, trdno vpeta v prostor in njegovo multikulturno tradicijo. Je edinstven primer dvojezične srednje šole, saj se v njej s pomočjo usposobljenega kadra vzgajajo in izobražujejo mladi pripadniki slovenske, madžarske in drugih narodnosti, ki se v dvojezičnem modelu ne učijo le obeh jezikov, temveč tudi strpnosti in sprejemanja drugačnosti ter vključevanja v lokalno in širše okolje. Na območju delujeta tudi dve glasbeni šoli z knjižnico ter Ljudska univerza s sedežem v Lendavi.

Kljub temu, da se je materialna kulturna dediščina dobro ohranila, so za obravnavano območje značilne predvsem ohranjene šege in navade. Te se v pretežni meri danes ohranjajo preko raznih kulturno-turističnih društev, ki prirejajo tradicionalne prireditve. Številna društva so zelo aktivna in ponujajo veliko zanimivih prireditev. Vendar je opaziti, da se društva med sabo premalo povezujejo, premalo je organiziranega in trajnostnega delovanja kulturnih dejavnikov, ki bi oblikovali ali dopolnjevali turistično ponudbo območja. Še vedno je večina dogodkov odvisna od angažiranosti posameznikov, ki pa jih primanjkuje, tako prostovoljcev kot finančnih sredstev za organizacijo res kakovostnih in odmevnejših prireditev. Večina prireditev je še vedno omejena na lokalno okolje oz. so le-te medsebojno slabo povezane in preslabo predstavljene širši javnosti.

Visoko stopnja brezposelnosti, nižja izobrazbena struktura zaposlenih, majhne zaposlitvene možnosti in nižje plače na območju LAS Pri dobrih ljudeh vodijo v vedno večjo stisko ljudi in večjo stopnjo revščine ter socialne izključenosti. Zaznan je porast števila uporabnikov, ki so prejemniki različnih socialnih transferjev, vse več ljudi pa se obrača na Center za socialno delo glede prejema različnih oblik pomoči. Prekmurje sodi med socialno najbolj ogrožene pokrajine v Sloveniji. Z naraščanjem materialne stiske so v porastu tudi težave v duševnem zdravju, psihosomatske bolezni, beležimo veliko primerov nasilja v družini, v večji meri pa se pojavljajo tudi različne oblike zasvojenosti. Ponovno se zvišuje samomorilnost.

Pri opisu ranljivih skupin bi izpostavili mlade, starejše (65 let ali več), brezposelne osebe ter ženske, Rome in pripadnike madžarske narodne skupnosti. Med mlade spadajo osebe od dopolnjenega 15 do 29 leta starosti. Med starejše štejemo prebivalstvo, katero je staro 65 in več let. V drugi polovici leta 2014 je na območju živelo 4.084 mladih ljudi ter 4.972 starejših. Povečanje deleža starih ljudi pomeni tudi naraščanje pomembnega naravnega vira – znanja in sposobnosti ljudi. Posamezni deležniki so že aktivni na področju medgeneracijskega učenja, vendar delujejo samostojno, brez širšega povezovanja s partnerji in večinoma ostajajo na nižjih ravneh medgeneracijskega učenja in sodelovanja.

Eno od temeljnih in pomembnih ranljivih skupin na območju predstavljajo tudi Romi, ki predstavljajo močno skupnost, med katerimi nekatera romska naselja še posebej izstopajo, saj so v preteklih letih dosegli močan razvojni premik na bolje. Pri tem še posebej izstopa romsko naselje Kamenci, katerih močna in povezana romska skupnost je v preteklosti uspešno sodelovala v mnogih razvojnih projektih in velja za primer dobre prakse vzorno urejenega romskega naselja, ki biva v sožitju z večinskim prebivalstvom, se trudi ohranjati romsko kulturo, izročilo in tradicijo ter si nenehno prizadeva za nadgradnjo in razvoj infrastrukture, novih vsebin ter podjetniške priložnosti. Aktivno sodelovanje Romov, ki živijo na območju, predstavlja pomemben prispevek k uspešnemu izvajanju razvojnih aktivnosti ter bogatejšemu družbenemu življenju skupnosti. Dobro sodelovanje lokalnih oblasti in oblikovalcev razvojnih politik z predstavniki romske skupnosti je tako ključnega pomena za uspešen družbeno-kulturni razvoj Romov ter ohranjanje sožitja in sodelovanja med prebivalci določenega lokalnega okolja. Želja Romov po sodelovanju, soustvarjanju in razvoju novih vsebin in možnosti v okolju, v katerem živijo, se odraža v številnih uspešno izvedenih projektih v preteklih letih ter novih razvojnih in podjetniških idejah, ki jih želijo predstavniki romske skupnosti realizirati.

Na območju LAS Pri dobrih ljudeh deluje tudi Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, ki je krovna organizacija madžarske narodnostne skupnosti v Republiki Sloveniji. Njihov cilj in naloga je ohranitev pomurske madžarske skupnosti, njenega maternega jezika, narodne zavesti, izvajanje posebnih pravic, ki jih zagotavlja ustava in zakoni ter uveljavljanje njenih potreb in interesov. Leta 2002 se je za pripadnike madžarske narodnosti izreklo 6243 oseb, 7713 oseb pa je kot materni jezik navedlo madžarski jezik. V petih prekmurskih občinah skupaj živi 5212 pripadnikov madžarske narodne skupnosti.

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
               
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke