Novice LAS PDL 2020

USPEŠNO ZAKLJUČENA 1. FAZA OPERACIJE SODELOVANJA KAJ NAS UČI MURA

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je uspešno zaključil 1. fazo operacije sodelovanja Kaj nas uči Mura, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Pri projektu sodelujejo še LAS ...

NOVA DOLOČILA UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 15. 10. 2021, v Uradnem listu, številka 163/2021, objavilo Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), v programskem obdobju 2014–2020.

S podaljšanjem izvajanja Programa razvoja ...

(Zaprt) Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2019


OSNOVNI PODATKI O JAVNEM POZIVU:

Namen javnega poziva:

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v obdobju 2019–2021 in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 253.840,86 EUR iz ESRR-ja.

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije, sofinancirane iz ESRR-ja, znaša 80 % EU sredstev in 20 %, ki se razdeli na nacionalni in zasebni prispevek.

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena na proračunskih postavkah: PP MGRT: 160359 PN9.5-CLLD izvajanje-V-EU PP MGRT: 160360 PN9.5-CLLD izvajanje-V-Slovenska udeležba.

Objava in rok vložitve predlogov operacij za sofinanciranje:

Javni poziv je objavljen na spletni strani http://www.las-pdl.si/javni-pozivi/esrr/javni-poziv-2019/, in sicer z dnem 8. 8. 2019. Javni poziv bo objavljen do 15. 10. 2019.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče do 15. 10. 2019 ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS, ki je v Renkovcih 8, 9224 Turnišče do 15. 10. 2019, do 13.00.

Obdobje upravičenosti stroškov:

Sredstva po javnem pozivu se razpisujejo za obdobje 2019–2021 .
Upravičeni stroški za izvedbo operacij, sofinanciranih iz ESRR-ja, so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT-ju.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je datum začetka upravičenosti stroškov storitve zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014. Obdobje upravičenosti stroškov in javnih izdatkov je najkasneje do 30. 6. 2023.

Operacija mora biti izvedena v treh letih od podpisa pogodbe o sofinanciranju z MGRT-jem.

Informacije o javnem pozivu:

Po elektronski pošti: info@las-pdl.si.
Po telefonu: 02 538 16 63 vsak delovnik med 8.00 in 14.00.
Osebno po predhodnem dogovoru.
Relevantni odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-pdl.si v rubriki Javni pozivi/Vprašanja in odgovori.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

1. Javni poziv;

2. Vloga za prijavo operacije;

3. Obrazec Finančna konstrukcija operacije po posameznih aktivnosti. (priloga 1.1.) 

    Finančna konstrukcija operacije po letih in virih financiranja (priloga 1.2.);

4. Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (veljavna verzija ob objavi razpisa);

5. Navodila upravičencem pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, po podukrepih 19.2. Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije  lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja     lokalne akcijske skupine (veljavna verzija ob objavi razpisa);

6. Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 (veljavna verzija ob objavi razpisa);

7.  Priročnik CGP Evropske kohezijske politike 2014–2020;

8.  Vzorec pogodbe o sodelovanju med prijaviteljem (vodilni partner) in partnerji;

9. Oprema ovojnice.


Pravilnik o postopku izvedbe javnih pozivov in ocenjevanju operacij ter o delu ocenjevalne komisije LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za EKSRP in ESRR sklad z dne 31. 7. 2019 in Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18 in 68/18) se nahajata tukaj.

1. Sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 z dne 21.6.2018 se nahaja tukaj.

Relevantna vprašanja in odgovori bodo objavljeni tukaj.
 

KONTAKTIRAJTE NAS >  

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke