Novice LAS PDL 2020

<< < 1 ... 5 ... 10 ... 15 ... 19 20 21 22 23 24 25 ... 30 ... 32 > >>
 

OBJAVLJEN 3. JAVNI RAZPIS ZA PROJEKTE SODELOVANJE MED LOKALNIMI AKCIJSKIMI SKUPINAMI, PODUKREP 19.3.

V Uradnem listu je bil konec meseca decembra s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljen 3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območij v tretjih državah (transnacionalno sodelovanje).

V skladu s spremembo Uredbe o izvajanju pristopa CLLD objavljeno v Ur.l. 72/17, so lahko končni upravičenci poleg LAS, tudi člani LAS. To je ena izmed sprememb v primerjavi s prejšnjimi javnimi razpisi za podukrep 19.3, ko so bili lahko končni upravičenci le LAS.
Do sofinanciranja v višini 85% so upravičene naslednje operacije:
• izmenjava izkušenj in znanj ter njihova implementacija na območju LAS,
• razvoj in trženje storitev in proizvodov,
• vključevanje ranljivih ciljnih skupin,
• organizacija skupnih delovnih procesov z izmenjavo virov in opreme,
• oblikovanje kratkih dobavnih verig hrane in lokalnih trgov ter
• kolektivne okoljske operacije.

Vse, ki imate zanimivo projektno idejo, ki je usklajena z SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in s prioriteto podukrepa 19.3. vabimo, da nam le to sporočite na e-mail: info@las-pdl.si ali nas pokličete po telefonu 02 53 81 663 do 31.01. 2018.
 

OBJAVLJENA JE UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V PROGRAMSKEM ODBOBJU 2014-2020

V petek, 15. 12. 2017, je bila v Ur. l. RS, št. 72/2017 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Ta, med drugim določa, da so pri operacijah sodelovanja poleg LAS lahko upravičenci tudi drugi lokalni akterji, vrste stroškov za katere ob vlogi in zahtevku ni potrebno predložiti treh tržno primerljivih ponudb, poenostavitve pri upravičenih stroških, ki ne presegajo višine 2.000 €, določanje na podlagi zaprte finančne konstrukcije operacije (EKSRP; projekti do skupne višine 5.000€), fiksne urne postavke za osebje in pavšalno določeni posredni stroški (ukrep 19.4) ipd. Več
 

ODDANA PRVA SPREMEMBA SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

Prva sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bila oddana konec decembra 2017, po potrditvi sprememb s strani Upravnega odbora LAS in Skupščine LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Prva sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se je pripravljala zaradi spremenjenih okoliščin na območju LAS in sicer zaradi povečanja finančnega okvirja. Na osnovi spremembe Uredbe CLLD je celotno območje LAS upravičeno do dodatnih 15% finančnih sredstev na celoti finančni okvir EKSRP, to je do dodatnih 169.870,50 EUR in do dodatnih 20% finančnih sredstev na celotni finančni okvir ESRR, to je do dodatnih 138.800,00 EUR. Ta sredstva so v celoti namenjene za izvajanje operacij na problemskem območju, to je na celotnem območju LAS. Črpanje teh sredstev se planira v letu 2021.

V sklopu prve spremembe SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 smo dodatno spremenili oziroma dopolnili tudi druga poglavja SLR, predvsem:
• poglavje 9: Opis SLR in njenih ciljev vključno z določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti kazalnikov, kjer smo na novo določili mejnike/ kazalnike na dan 31.12.2018 ter ciljne vrednost kazalnikov na dan 31. 12. 2023 za EKSRP in ESRR ter
• poglavje 15: Merila za izbor operacij in opis postopka izbora operacij.
 

SREČNO IN USPEŠNO 2018

Spoštovani!
V imenu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 Vam želimo lepe božične praznike in srečno novo leto!
 

USPEŠNO IZVEDEN ANIMACIJSKI DOGODEK LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

V četrtek, 14. decembra 2017 smo na Izletniški kmetiji HANČIK, Dobrovnik 331, po končani 7. seji Skupščine LAS Pri dobrih ljudeh 2020 med člani LAS uspešno izvedli animacijski dogodek, kateri je vključeval izmenjavo med zainteresirani stranmi z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Dogodka se je udeležilo 19 članov LAS.
<< < 1 ... 5 ... 10 ... 15 ... 19 20 21 22 23 24 25 ... 30 ... 32 > >>

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke