Novice LAS PDL 2020

<< < 1 ... 5 ... 10 ... 15 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 25 ... 30 ... 32 > >>
 

BREZPLAČNI FOTOGRAFSKI NATEČAJ ZA OTROKE V OKVIRU OPERACIJE: »NARAVA V URBANIH OKOLJIH-URBANATURA«, ESRR SKLAD

Spoštovani!
Obveščamo vas, da smo v okviru projekta »Narava v urbanih okoljih – URBANATURA«*, ki ga izvajata partnerja Zavod Logarica, Brezovica in Ljudska univerza Lendava razpisali brezplačen fotografski natečaj za otroke med 6. in 18. letom starosti.

Osnovni namen natečaja je promocija, odkrivanje in dokumentiranje prezrte narave, kot so prosto živeče živali, rastline in glive v naseljih, stara drevesa, porasli spomeniki, zanimivi habitati… in to v sledečih občinskih središčih: Beltinci, Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in Velika Polana.

Natečaj je odprt do 10. 05. 2018, prijavijo se lahko otroci in mladi skupaj z mentorji (fotografije in podpisane prijave zbiramo na naslovu: info@logarica.si). Od vseh poslanih fotografij bomo izbrali 20 najboljših in jih razstavili 22. 05. 2018 v prostorih gradu v Beltincih (odprtje razstave bo ob 17:00 uri).

Več o samem natečaju in pravilih sodelovanja najdete v priloženih dokumentih (PRIJAVNICAOBVESTILO Z RAZPISNIMI POGOJI).

Iskreno vas pozdravljamo!
V imenu skupine za koordinacijo projekta »Narava v urbanih okoljih – URBANATURA« - Branko Bakan

*Projekt URBANATURA se izvaja v okviru Strategije lokalnega razvoja na območjih Lokalne akcijske skupnosti Pri dobrih ljudeh 2020 (LAS PDL 2020) v letu 2017 in je skladno z razpisnimi pogoji sofinanciran iz sredstev, ki jih je LAS PDL dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
 

OBJAVLJENA JE UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020

V petek, 06.04.2018 je bila v uradnem listu RS št. 23/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Uredba CLLD se spreminja zaradi poenostavitve postopkov potrjevanja sprememb SLR s strani organov upravljanja. Skrajšan postopek bo potrjevanje sprememb SLR skrajšal za okvirno 3 tedne, kar je pomembno za tekoče delo LAS. LAS lahko predlagajo spremembo SLR, če pride do spremenjenih okoliščin na območju LAS. Po novem se bo lahko vlogo za spremembo SLR vložilo dvakrat letno in ne samo enkrat, kot je to veljalo do sedaj.

V okviru spremembe uredbe CLLD se določenim potencialnim upravičencem (pravnim in fizičnim osebam) dovoljuje do 50 EUR neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti na dan oddaje vloge. Določba velja za vse tri sklade, vključene v ukrep, torej EKSRP, ESRR in ESPR. Sprememba ima spodbujevalni učinek pri izvajanju ukrepa, tako da se pričakuje več vlog oziroma predlogov operacij pri vseh skladih.

Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 najdete tukaj ( Uradni list RS, št. 23/2018, stran 3566).
 

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 ODDALA 2 VLOGI V OKVIRU JR ZA PODUKREP 19.3.

Vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je 6. aprila 2018 uspešno oddal dve vlogi na 3. Javni razpis za podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki je bil objavljen 29. decembra 2017.

Prvo prijavljeno operacijo z naslovom Digitalne rešitve ZA izzive podeželja smo pripravili skupaj s še 3 drugi LASi iz Slovenije- LAS Mežiška dolina, LAS Goričko 2020 in LAS s Ciljem.

Drugo prijavljeno operacijo z naslovom Pametne vasi za jutri smo pripravili skupaj s še štirimi slovenskimi LAS – LAS Posavje (VP), LAS Goričko 2020 in LAS Prlekija. Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. S projektom nastaja nov koncept pametnih vasi za jutri, ki predstavlja razvoj novih programov, ki omogočajo, da prebivalci na podeželju ostanejo in da podeželje postane kraj, kjer si želimo bivati. O drugi oddani vlogi je bil objavljen v financah tudi članek. Več o članku si lahko preberete tukaj.
Rezultate oddanih vlog bodo znani v začetku.
 

JAVNI POZIV za sodelovanje v projektnem svetu v okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak!

Objavljamo javni poziv za sodelovanje v projektnem svetu v okviru projekta Prekmurski turistični vrtiljak.

Projektni svet sestavljajo trije (3) člani in sicer en (1) predstavnik občine, en (1) predstavnik LAS in en (1) predstavnik turističnih društev oz. organizacij.

Naloga članov projektnega sveta bo:
  • definiranje kriterijev za vključevanje ponudnikov za vsako posamezno turistično panogo;
  • razvijanje koncepta in sprejetje koncepta za izdelavo znaka, ki bo dodeljen ponudniku na podlagi izpolnjenih kriterijev za posamezno turistično panogo;
  • zagotavljanje trajnosti operacije z mrežo turističnih ponudnikov, ki bodo izpolnjevali določene kriterije za pridobitev določenega znaka;
  • enkratno letno preverjanje ali ponudniki še vedno izpolnjujejo pogoje za ohranjanje znaka.
Delo članov projektnega sveta bo prostovoljno in bo potekalo v prid lokalnemu razvoju. Mandat članov projektnega sveta bo trajal še pet let po izvedbi projekta.

Prijavite se tako, da izpolnjen in podpisan prijavni obrazec vrnete na naslov: LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Društvo za trajnost virov SI. ENERGIJA, Renkovci 8, 9224 Turnišče.

JAVNI POZIV
PRIJAVNI OBRAZEC

Rok za oddajo je do vključno: 16. 4. 2018

Za več informacij se lahko obrnete na pisarno LAS Pri dobrih ljudeh 2020, kontaktna oseba Alja Horvat, tel: 02 53 81 350, ali na e-pošto: turisticnivrtiljak@gmail.com

 

Prijavite se in prispevajte k izboljšanju turistične privlačnosti območja LAS
z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti.
 

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PRIDOBILA ŠE 4 OBVESTILA O POTRDITVI OPERACIJ V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2017- ESRR SKLAD

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 12. marca 2018 prejeli PISNO OBVESTILO o potrditvi štirih operacij s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), ki so bile prijavljene in potrjene na Javni poziv LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2017, v okviru sofinanciranje Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). V nadaljevanju sledi podpis pogodbe z upravičenci (vsi partnerji v projektu) in MGRT-jem. Skupna višina odobrenih sredstev o potrditvi operacije znaša 197.275,45 EUR.

Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije in sicer MGRT-ju. MGRT dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS.

Obvestila o potrditvi operacij so dobile naslednje operacije:
Narava v urbanih okoljih, nosilec operacije: Zavod Logarica- zasebni zavod za proučevanje, ohranjanje in
  promocijo naravnih in kulturnih krajinskih elementov, Brezovica; previdena vrednost sofinanciranja: 22.676,63
  EUR.
IntegRast- razvoj integriranih skupnostih storitev, nosilec operacije: Občina Črenšovci; predvidena vrednost
  sofinanciranja: 51.871,51 EUR.
Center kulturne dediščine Odranci- prekmurska hiša, nosilec operacije: Občina Odranci; previdena vrednost
  sofinanciranja: 99.775,25 EUR.
ZIC II- Zaposlitveno- izobraževalni center Beltinci, nosilec operacije: Zavod za raziskovanje in razvijanje
   alternativnih praks so.p., Beltinci; previdena vrednost sofinanciranja: 22.952,06 EUR.

Predmet potrjenih operacije je skladen z upravičenim namenom oz. operacija prispeva k najmanj enemu od upravičenih področjih:
  • USTVARJENJE DELOVNIH MEST ( spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);
  • VEČJA VKLJUČENOST RANLJIVIH SKUPIN (krepitev sodelovanja z institucionalnim okoljem za povečanje socialne vključenosti oz. povečanja dostopnosti do storitev na lokalni ravni in odpravljanja revščine);
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJENJA NARAVE (izboljšanje stanja okolja).
Prav tako rezultati potrjenih operacij prispevajo k uresničevanju ciljev zastavljenih v SLR in so skladni z OP EKP 2014-2020.

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo so vložene še 3 operacije z LAS Pri dobrih ljudeh 2020. Vse operacije so bile pozvane že tudi na dopolnitev, katere so bile že tudi oddane.
<< < 1 ... 5 ... 10 ... 15 ... 17 18 19 20 21 22 23 ... 25 ... 30 ... 32 > >>

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke