Novice LAS PDL 2020

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 31 > >>
 

ODDAN ZAHTEVEK ZA OPERACIJO SODELOVANJA PREKMURSKI TURISTIČNI VRTILJAK

29. 11. 2019 je vodilni partner LAS Pri dobrih ljudeh 2020 uspešno oddal zahtevek za operacijo sodelovanja Prekmurski turistični vrtiljak, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020.

Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
̶  s pomočjo uvodnih delavnic je bila narejena analiza obstoječega stanja na področju turizma in turističnih ponudnikov,
̶  izdelani so bili kriteriji za posamezne segmente turistične ponudbe (kmečki turizmi, prenočišča, vinogradništva, vinotoči), posledično so bile izdelane tudi oznake za posamezni segment turizma, ki so že dodeljene sodelujočim ponudnikom,
̶  vzpostavljena je mreža turističnih ponudnikov,
̶  izvedene so bile delavnice in izobraževanja, ki so temeljila na bogatitvi obstoječe turistične ponudbe,
̶  natisnjene so animacijske predstavitvene zloženke v štirih jezikih in v skupni nakladi 23.000 kosov,
̶  izdelana je mobilna geomatična aplikacija, v katero so vključeni sodelujoči ponudniki.

Mobilno geomatično aplikacijo si lahko namestite v Google Play ali App Store, najdete jo pod imenom Explore Prekmurje. V aplikacijo so vključene znamenitosti, gostilne, prenočišča, doživetja in tradicionalne prireditve. Na enem mestu tako lahko najdete številne ponudnike z območja celotnega Prekmurja, saj je poleg LAS Pri dobrih ljudeh 2020 sodeloval tudi LAS Goričko 2020.
www.exploreprekmurje.si
 

OBISKALI SO NAS PREDSTAVNIKI LAS-A KRASA IN BRKINOV

Dne 29. 11. 2019 so nas obiskali predstavniki članov LAS-a KRASA IN BRKINOV. 30 članov iz območja LAS-a Krasa in Brkinov se je udeležilo strokovne ekskurzije in ogleda dobrih praks na našem območju. Predstavniki vodilnega partnerja smo jim predstavili delovanje našega LAS-a, Strategijo lokalnega razvoja in izvedene projekte, ter tiste, ki se še izvajajo. Predstavljeni so jim bili tudi projekti v okviru podukrepa 19.3, na katerem smo bili kot LAS uspešni. Predstavitev delovanja LAS-a je bila opravljena v razstavnem prostoru Ocean Orchids. Tam jim je bil predstavljen tudi projekt, katerega je Gondvana d. o. o. uspešno zaključila v letu 2018, in sicer so uspešno kandidirali za sredstva javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za ESRR v letu 2017.

Gostje so nadaljevali pot do 53,3 m visokega razglednega stolpa Vinarium Lendava, ki jim je ponudil krasen 360 stopinjski pogled na barvito pokrajino. V Lendavi so se seznanili tudi s projektom Razvoj nastanitvenih kapacitet v zidanicah, ki ga je Zavod za turizem in razvoj Lendava uspešno zaključil v okviru javnega poziva LAS Pri dobrih ljudeh 2020 za EKSRP v letu 2016. V okviru tega deluje Razpršeni hotel Vinarium.
 

ODDANA DRUGA SPREMEMBA SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

Druga sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bila oddana 29. 11. 2019, po potrditvi sprememb s strani Upravnega odbora LAS in Skupščine LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Druga sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se je pripravila zaradi spremenjenih okoliščin na območju LAS, in sicer zaradi povečanja finančnega okvirja.

Na podlagi obvestila o doseganju mejnikov na dan 31. 12. 2018 Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je LAS Pri dobrih ljudeh 2020 upravičen do dodatnih sredstev v skupni višini 295.018,26 EUR. LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je dosegel najmanj 65 % vrednosti naslednjih mejnikov: število zaključenih operacij v primerjavi z odobrenimi operacijami, kar znaša 114.536,50 EUR, delež dodeljenih sredstev v odločbi o potrditvi operacije v primerjavi z določenim finančnim okvirjem, kar znaša 45.120,00 EUR in število novo ustvarjenih delovnih mest, kar znaša 135.361,32 EUR. Razdelitev sredstev po ukrepih izhaja iz potreb v okolju, katere so se od oddaje SLR do danes spremenile. Iz analize zaključenih javnih pozivov izhaja, da je največ potreb v okolju na tematskem področju ukrepanja Razvoj osnovnih storitev, kamor smo namenili skupno 42 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Sledi tematsko področje ukrepanja Ustvarjanje novih delovnih mest, kamor smo namenili 30 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Naslednje tematsko področje je Varstvo okolja in ohranjanje narave, kamor smo namenili 17,73 % vseh sredstev za podukrep 19.2 in nazadnje je tematsko področje ukrepanja Večja vključenost ciljnih ranljivih skupin, kamor smo namenili 10,27 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Po potrditvi SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 s strani Koordinacijskega odbora CLLD, bo 2. sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 tudi objavljena.
 

OBJAVLJENA JE UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU LOKALNEGA RAZVOJA, KI GA VODI SKUPNOST, V PROGRAMSKEM ODBOBJU 2014-2020


Spoštovani!
Obveščamo vas, da je v petek, 15. 11. 2019, bila v Ur. l. RS, št. 68/2019 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Uredbo si lahko preberete tukaj.

Sprememba uredbe prinaša nekaj pomembnih olajšav za izvajanje pristopa LEADER/CLLD, obenem pa bo pripomogla k zmanjšanju upravnih bremen upravičencev in organov, ki izvajajo upravni pregled vlog in zahtevkov.

S spremembo Uredbe se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) dodaja 3 mio EUR za izvajanje operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS), ki bodo razpisana z javnim razpisom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Za vodenje in animacijo LAS se znižuje odstotek za potrebno izvajanje animacije posameznega LAS v posameznem koledarskem letu ter skladno s spremembo statističnih podatkov nekoliko zvišuje urna postavka za delo zaposlenih pri vodilnem partnerju LAS.

Pomembna sprememba je, da celotni sistem vlaganja vlog in zahtevkov preide na elektronski vnos tudi za EKSRP in ESPR, ki se prične uporabljati s 1. julijem 2020. Prav tako pa bodo sedaj tudi za sklada EKSRP in ESPR stroški upravičeni že od oddaje vloge na Agencijo RS za kmetijske trga in razvoj podeželja naprej in ne šele od datuma odločbe, kakor je veljalo do zdaj. S spremembo se pričakuje, da se bo pospešilo izvajanje operacij in s tem črpanje sredstev. Pri tem pa velja, da operacije ne bodo smele biti fizično zaključena pred izdajo odločbe.
Popravljene in poenostavljene so tudi zahtevane priloge k vlogam za Evropski sklad za regionalni razvoj ter priloge, ki jih je potrebno priložiti zahtevkom za sklada EKSRP in ESPR.
 

IZVOLJENI NOVI ČLANI ORGANOV LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020


Spoštovani!
Obveščamo vas, da so na 11. seji Skupščine LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki je potekala v sredo, 13. 11. 2019, v sejni sobi Občine Črenšovci,  potekale tudi volitve organov LAS Pri dobrih ljudeh 2020, saj se je dosedanjim članom organov iztekel 4-letni mandat. Nova predsednica LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je postala ga. Vera Markoja, županja občine Črenšovci. Podpredsednica LAS-a ostaja ga. Agata Sardelič, ki zastopa ekonomski sektor. Izvoljen je bil tudi dvanajstčlanski Upravni odbor in tričlanski Nadzorni odbor, v katerih so enakomerno zastopani javni, ekonomski in socialni sektor. Vsem novoizvoljenim članom organov LAS Pri dobrih ljudeh 2020 iskreno čestitamo!

Dosedanjemu predsedniku g. Antonu Törnarju pa se iskreno zahvaljujemo za sodelovanje in opravljeno delo.
<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 15 ... 20 ... 25 ... 30 31 > >>

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke