Novice LAS PDL 2020

<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 20 ... 30 ... 40 ... 46 > >>
 

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE PREJELA 4 ODLOČBE ZA OPERACIJE, KI SO BILE POTRJENE V OKVIRU JP EKSRP V LETU 2020 S STRANI UPRAVNEGA ODBORA LAS

Z veseljem Vas obveščamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 15. 11. 2021 prejeli 2 in dne 16. 12. 2021 dodatni 2 novi ODLOČBI o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za operacije, ki so bile prijavljene in potrjene na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020, v okviru sofinanciranje Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Skupna višina odobrenih sredstev o potrditvi vseh 4 operacij znaša 421.503,90 EUR.

Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije in sicer AKTRP-ju. AKTRP dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS.

Odločbe o potrditvi do sredstev so dobile naslednji operaciji:
  • Zipline Vinarium; nosilec operacije: Občina Lendava; odobrena vrednost sofinanciranja: 174.916,25 EUR. Več o operaciji si lahko preberete tukaj.
  • Inovativen koncept energetskih pristopov; nosilec operacije: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik; odobrena vrednost sofinanciranja: 63.527,39 EUR. Več o operaciji si lahko preberete tukaj.
  • Naša odlična lokalna ponudba; nosilec operacije: Občina Črenšovci; odobrena vrednost sofinanciranja: 147.431,11 EUR. Več o operaciji si lahko preberete tukaj.
  • Doživi naravo!; nosilec operacije: Občina Dobrovnik; odobrena vrednost sofinanciranja : 35.629,15 EUR. Več o operaciji si lahko preberete tukaj.

Predmet potrjenih operacije je skladen z upravičenim namenom oz. operacije prispevajo k najmanj enemu od upravičenih področjih:
  • USTVARJENJE DELOVNIH MEST (spodbujanje podjetniških dejavnosti in inovativnih razvojnih partnerstev);
  • RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV (izboljšati življenjske razmere prebivalcev na območju LAS).
  • VARSTVO OKOLJA IN OHRANJENJE NARAVE (izboljšanje stanja okolje in njegove biotske raznovrstnosti).
Rezultati odobrenih operacij prispevajo k ciljem Strategije lokalnega razvoja območja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letih 2014–2020 in ciljem EKSRP.

Od 5 operacij, ki so bile potrjene s strani Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020, je LAS do sedaj s strani AKTRP-ja prejela 4 Odločbe o potrditvi operacije, 1 Odločbo še pričakujemo.
 

ODDANA ČETRTA SPREMEMBA SLR LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

Četrta sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bila oddana 27. 12. 2021, po potrditvi sprememb s strani Upravnega odbora LAS in Skupščine LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

Četrta sprememba Strategije lokalnega razvoja LAS Pri dobrih ljudeh 2020 se je pripravila zaradi spremenjenih okoliščin na območju LAS, in sicer zaradi povečanja finančnega okvirja.

Na podlagi obvestila o dodelitvi dodatnih sredstev sklada EKSRP iz naslova podaljšanja programskega obdobja 2014–2020 z dne 19. 10. 2021, je LAS Pri dobrih ljudeh 2020 upravičena do dodatnih sredstev v skupni višini 125.292,00 EUR, od tega 55% nameni za podukrep »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« kar znaša 68.910,60 EUR in 45% za podukrep » Podpora za izvajanje operacij v okviru Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« in sicer v višini 56.381,40 EUR.

Razdelitev sredstev po ukrepih izhaja iz potreb v okolju, katere so se od oddaje SLR do danes spremenile. Iz analize zaključenih javnih pozivov izhaja, da je največ potreb v okolju na tematskem področju ukrepanja Razvoj osnovnih storitev, kamor smo namenili skupno 40,14 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Sledi tematsko področje ukrepanja Ustvarjenje novih delovnih mest, kamor smo namenili 30,13 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2. Naslednje tematsko področje je Varstvo okolja in ohranjanje narave, kamor smo namenili 17,87% vseh sredstev za podukrep 19.2 in nazadnje je tematsko področje ukrepanja Večja vključenost ciljnih ranljivih skupin, kamor smo namenili 11,86 % vseh sredstev, namenjenih podukrepu 19.2.

Po potrditvi SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 s strani Koordinacijskega odbora CLLD, bo 4. sprememba SLR LAS Pri dobrih ljudeh 2020 tudi objavljena.
 

OBJAVLJEN 6. JAVNI RAZPIS ZA PROJEKTE SODELOVANJA MED LOKALNIMI AKCIJSKIMI SKUPINAMI, PODUKREP 19.3.

Obveščamo Vas, da je bil dne 26. 11. 2021 s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljen 6. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. V okviru javnega razpisa je za operacije sodelovanja lokalnih akcijskih skupin razpisanih 4, 188.000,00 mio evrov nepovratnih sredstev.

Javni razpis je namenjen sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami znotraj Republike Slovenije, podpira pa se tudi sodelovanje s partnerji iz tujih držav.

Obdobje vlaganja vloge na javni razpis:
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 20. decembra 2021 do vključno 14. februarja 2022, do 15.00 ure.

Več informacij o javnem pozivu, razpisni dokumentaciji in prilogah dobite tukaj.
 

SREČNO IN ZDRAVO 2022

Naj vam leto 2022 prinese obilo dobrega, obilo poslovnih uspehov, obilo dobre volje in dobrih projektov ter odličnega partnerskega sodelovanja pri izvajanju le-teh,

vam želi kolektiv vodilnega partnerja LAS Pri dobrih ljudeh 2020.
 

USPEŠNO ZAKLJUČENA 1. FAZA OPERACIJE SODELOVANJA KAJ NAS UČI MURA

LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je uspešno zaključil 1. fazo operacije sodelovanja Kaj nas uči Mura, ki je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republike Slovenije v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020. Pri projektu sodelujejo še LAS Goričko 2020, LAS Prlekija in LAS Ovtar Slovenskih goric.
Projekt je zasnovan tako, da poveže različna območja LAS, z revitalizacijo in preureditvijo obstoječih zelenih površin ustvari omrežje interpretacijskih središč s podporno infrastrukturo za obiskovalce, kar bo izboljšalo kakovost turistične ponudbe na celotnem območju in pomagalo ohranjati kulturno in naravno dediščino.
Pri projektu sodeluje tudi občina Črenšovci, ki je tako obnovila dotrajan objekt v Kantini na Bistrici in sedaj z novo podobo vabi k prijetnemu druženju ob reki Muri. Ker pa želimo v okviru projekta povečati tudi ozaveščenost obiskovalcev in prebivalcev glede pomena območij Nature 2000 predvsem ob reki Muri, boste pri Kantini zagledali tudi informativno-izobraževalne table. Skupno smo jih v okviru projekta izdelali 27, razporejene pa so na šestih lokacijah ob reki Muri. Njihova rdeča nit je prikaz biotske pestrosti reke Mure s širšo okolico. Vsaka tabla ima lasten vsebinski koncept, ki je obogaten z avtorskimi fotografijami in strokovnimi teksti. Obiskovalcem smo želeli čim bolj strnjeno in nazorno prikazati bogat rastlinski in živalski svet ob Muri, izpostaviti redke in ogrožene vrste ter njihove habitate, obenem pa predstaviti tudi bolj pogoste skupine, ki se v projektih načeloma prezrejo, kot so npr. pajki, kobilice, stenice, nočni metulji, mehkužci ter glive. Vsaka od tabel ima tudi namen opominjati obiskovalce na ogroženost narave območja, izpostavlja problematiko ohranjanja vrst in njihovih habitatov ter ponazarja posledice raznih človeških posegov v naravni prostor, ki negativno vplivajo na lokalno in regionalno biotsko pestrost. Čeprav so informacije na tablah splošne narave, lahko opazovalci narave tudi s pomočjo tekstov in fotografij prepoznajo najpogostejše živalske in rastlinske vrste območja ob Muri. Vsaka tabla je opremljena s QR kodo, ki bo v nadaljevanju projekta povezana z digitalno platformo, kjer bodo obiskovalci dobili še več informacij, lahko pa bodo preizkusili svoje znanje v posebej pripravljenem kvizu. Table so ustrezno opremljene tudi za otroke in mlade, saj smo jih obogatili s sličicami maskote - bobrom Bobekom, ki, včasih naivno, včasih pa dokaj resno, izraža svoja mnenja o vplivih človeka na naravo. Table bodo zaživele šele z zanimanjem obiskovalcev za naravo ob reki Muri, ki naj ne postane zgolj prostor za rekreacijo, ampak tudi prostor za izobraževanje in vzgajanje ter ponovnega vzpostavljanja izgubljenega stika z naravo.

       
<< < 1 2 3 4 5 ... 10 ... 20 ... 30 ... 40 ... 46 > >>
VABILO NA ONLINE INFO DELAVNICO O JAVNEM POZIVU LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke