Novice LAS PDL 2020

DAN MOBILNOSTI IN SLOVENSKEGA ŠPORTA / A MOBILITÁS ÉS A SZLOVÉN SPORT NAPJA

Spoštovani,

Občina Dobrovnik vas skupaj s partnerji pri projektih „INKE” in „ODKRIJ NAS” vljudo vabi na „Dan mobilnosti in slovenskega športa, ki bo v petek 23. 9. 2022 od 10. do 12. ure na Bukovniškem jezeru.

Več o vabilu si lahko preberete tukaj v slo jeziku in tukaj v madžarskem ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 ZNOVA NA SEJMU AGRA 2022

Spoštovani,
LAS Pri dobrih ljudeh 2020 bo skupaj z LAS Goričko 2020 in LAS Prlekija tudi letos izvedla skupen nastop Pomurskih lokalno akcijskih skupin na 60. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, ki bo potekal med 20. in 25. avgustom 2022 v Gornji Radgoni.

Na sejmu bomo predstavili delovanje ...

VABILO PONUDNIKOM IZ OBMOČJA LAS PRI DOBRH LJUDEH 2020 ZA NASTOP NA JUBILEJNEM 60. MEDNARODNEM KMETIJSKEM—ŽIVILSKEM SEJMU AGRA V GORNJI RADGONI


Spoštovani,
LAS Pri dobrih ljudeh 2020 bo skupaj z LAS Goričko 2020 in LAS Prlekija tudi letos izvedla skupen nastop Pomurskih lokalno akcijskih skupin na jubilejnem 60. Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA, ki bo potekal med 20. in 25. avgustom 2022 v Gornji Radgoni.

Sejem bo premagoval ...

 

KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU

 

 

 

Partnerji operacije

 

 

LAS Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj

Vodilni partner: BSC, poslovno podporni center d.o.o. Kranj, Cesta Staneta Žagarja
37, 4000 Kranj, ki ga zastopa direktor Rok Šimenc. Partnerske občine: Občina
Cerklje na Gorenjskem in Občina Naklo.


LAS Srce Slovenije, Kidričeva cesta 1, 1270 Litija

Vodilni partner: Razvojni center Srca Slovenije, d.o.o., Kidričeva cesta 1, 1270 Litija. Partnerske občine: Občine Dol pri
Ljubljani, Litija in Šmartno pri Litiji.

LAS Loškega pogorja, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka

Vodilni partner: Razvojna agencija Sora d.o.o., Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka. Partnerske občine: Občina Škofja Loka.


LAS Dolenjska in Bela krajina, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto

Vodilni partner: Razvojni center Novo mesto d.o.o., Podbreznik 15, 8000 Novo
mesto.

Partnerske občine: Občine Mirna Peč, Semič, Črnomelj, Mestna občina Novo mesto.


LAS Vipavska dolina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina

Vodilni partner: Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270
Ajdovščina.

Partnerska občina: Občina Ajdovščina.


LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci

Vodilni partner: Bistra hiša Martjanci - Smart House Martjanci, Martjanci 36, 9221
Martjanci.

Partnerske občine: Občine Murska Sobota, Moravske Toplice, Tišina.


LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče

Vodilni partner: Društvo za trajnost virov si.energija, Renkovci 8, 9224 Turnišče,

Partnerske občine: Občine Beltinci, Turnišče in Velika Polana.


LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer

Vodilni partner: Prleška razvojna agencija giz, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer.
Partnerske občine: Občini Ljutomer in Veržej.

LAS Suhe krajine, Temenice in Krke, Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

Vodilni partner: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje), Kidričeva
ulica 2, 8210 Trebnje.

Partnerske občine: Občina Trebnje.

 


LAS Med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1,6250 Ilirska Bistrica

Vodilni partner: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva
1,6250 Ilirska Bistrica.

Partnerske občine: Občina Postojna.


LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

Vodilni partner Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana.

Partnerke občine: Občine Sežana, Lipica, Divača in Hrpelje.

 

 

 

 

Tematsko področje ukrepanja Strategije lokalnega razvoja

 

 

·     Razvoj osnovnih storitev;

·     Varstvo okolja in ohranjanje narave.

 

 

 

Ukrep po Strategije lokalnega razvoja

 

 

· Razvoj dejavnosti za prosti čas, šport in kulturo ter z njimi povezane infrastrukture;

·  Razvoj turizma v povezavi z naravno in kulturno dediščino;

· Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja.

 

 

 

Povzetek operacije:

 

 

Operacija bo spremenila pojem mobilnosti in dojemanja prostora v okolju, kjer se bodo izvajale. Gre za ambiciozno operacijo povezovanja na območju dvanajstih (11) Lokalnih akcijskih skupin in devetindvajset (22) občin med severno in južno mejo države. Aktivnosti bodo nekaterim območjem prinesle edini kolektivni sistem množične mobilnosti. Z  digitalizacijo map, skupno aplikacijo ter aktivnostmi za integracijo z že obstoječimi sistemi v  Sloveniji pa bo trajnostna električna mobilnost dostopna uporabnikom tudi na do sedaj spregledanih območij podeželja. Sama cenovna dostopnost v primerjavi z avtomobilskim prometom bo povečala mobilnost in dostopnost do območij tudi ranljivejšim skupinam na okolju trajen način.


S promocijskimi aktivnostmi, ki so zastavljene na način, da bodo imeli veliko odmevnost v medijskem prostoru bomo dosegli, da se bodo kvalitetne medijske vsebine delile med uporabniki brez velikega vložka v medijsko distribucijo.


Z certificiranjem, izobraževanje rabe električnih koles ter prenosom dobrih praks z
drugih območij se bo zavedanje in ponudba za kolesarje na območju operacije dvignila na novo raven. Posledično se pričakuje povečanje trajnostnega kolesarskega turizma, novih delovnih mest in prepoznavnost območja.


Ob povečanju dostopnosti do naravnih in kulturnih znamenitosti in novemu doživljanju le- teh, se bo hkrati zmanjšal tudi vpliv na okolje, povečevala raba učinkovite rabe
energije, obnovo vlivih virov in znižanje emisij. Učinki se bodo multiplicirali tudi z pripravo študije pozitivnih učinkov in povezave že obstoječih materialov z eno dostopno točko spletno in mobilno točko.

 

 

 

Načrtovane aktivnosti

 

Načrtovane aktivnosti:

A1) Vodenje in koordinacija LA;

A2) Izdelava študije, umeščanje v prostor, svetovanje pri izvedbi, primopredaji, zagonu; 

A3) Svetovanje pri postopkih javnega naročila A4) Dobava in montaža opreme za izposojo koles;
A5) Prenos dobrih praks (z vključenimi ranljivimi skupinami) & pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«;

A6) Promocijske aktivnosti;

A7) Celostna grafična podoba ter izdelava promocijskih elementov;

A8) Dogovor vseh sodelujočih LAS-ov o možnosti enotne registracije (z enakim
uporabniškim imenom) oz. 1 stopnja integracije na različnih območjih

A9) Integracija obstoječih kolesarskih vsebin na aplikaciji »mobiln.si« in izdelava
spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov;

A10) Promotorji kolesarstva in trajnostne mobilnosti ima vsaka izbrana lokacija svojo izbrano tematiko vezano na dane naravne značilnosti.

 

 

 

Cilji operacije

 

 

· Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih innaravnih danosti

·   Zagotovitev infrastrukturnih pogojev izboljšanje pogojev za preživljanje
prostega časa ter za športno-rekreacijsko udejstvovanje

·   Izvedba ciljno usmerjenih aktivnosti za izboljšanje rabe naravnih virov –
endogenih potencialov energije in povečanje učinkovitosti pri porabi energije ter
varovanje in razvoj naravnega okolja.

 

 

 

Rezultati operacije

 

 

·    Uspešno izvedena in zaključena operacija »KOLESARSKA VERIGA NA
PODEŽELJU«;

·     V aktivnosti vključene osebe iz ranljivih skupin (mladi, starejši, brezposelnih);

·     Izdelana študija pozitivnih učinkov celotne operacije

·     Izdelava skupne grafične podobe

·     Postavljene 3 izposojevalnica koles na območju LAS.

·     Izvedena predstavitev dobrih praks ponudnikom za pridobitev certifikata
»kolesarjem prijazni ponudnik«.

·     Vzpostavljena nadgradnja aplikacije mobiln.si .

·     Integrirani sistemi na enotno platformo z enotno uporabniško izkušnjo.

·     Izdelava 2 promocijskih filmov, posneta 1 TV oddaja.

·    Izdelan promocijski material in zaključni dogodek, izdelana spletna stran.

·    Izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med
območji.

 

 

 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

 

1. 11. 2020

 

30. 11. 2022

 

 

 

Celotna vrednost operacije  na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

Znesek sofinanciranja operacije na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v EUR

 

138.893,66

 

99.863,94

 

  

Kontakt

 

 

T: 02 53 81 663

 

 

E: info@las-pdl.si

 

  
  

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke