Novice LAS PDL 2020

SREČNO IN ZDRAVO 2023

Naj bo srečno novo leto, z željami izpeto in s sanjami odeto!

Želi kolektiv vodilnega partnerja LAS Pri dobrih ljudeh 2020.

USPEŠNO ZAKLJUČEN PROJEKT SODELOVANJA KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU

Projekt sodelovanja Kolesarska veriga na podeželju, ki ga delno sofinancirata Evrospka unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020, se je z oktobrom uspešno zaključil.
V okviru projekta so se tako v Turnišču, ...

USPEŠNO ZAKLJUČEN PROJEKT SODELOVANJA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB V KMETIJSTVU SKOZI SOCIALNE INOVACIJE

Projekt sodelovanja z nazivom Blaženje podnebnih sprememb v kmetijstvu skozi socialne inovacije, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja, se po 2 letih konec oktobra uspešno zaključuje.
V ...

TROPSKI MEDGENERACIJSKI CENTER


Vodilni partner operacije


GONDVANA d.o.o.
Dobrovnik 115 F
9223 Dobrovnik

Partnerji operacije


"KOLESARSKI KLUB BTT", "KERÉKPÁROS KLUB BTT"
Dobrovnik 115 D
9223 Dobrovnik

DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA DOBROVNIK,  KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA DOBRONAK
Dobrovnik 266 J
9223 Dobrovnik

OBČINA TURNIŠČE
Ulica štefana Kovača 73
9224 Turnišče

DRUŠTVO UPOKOJENCEV DOBROVNIK
Dobrovnik 297
9223 Dobrovnik

Tematsko področje ukrepanja

Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Ukrep po SLR

Razvoj programov in storitev za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, brezposelnih, Romov in madžarske narodne skupnosti


Specifični cilj

Izboljšati možnosti za ponovno vključitev v trg dela in družbeno okolje, povečati medgeneracijsko sodelovanje ter socialno vključenost ranljivih skupin na območju LAS

Namen operacije

Intenzivirali bodo medgeneracijsko sodelovanje; izboljšali boljšo vključenost marginalnih skupin (osebe s posebnimi potrebami); spodbujali bodo povezovanja generacij pri prenosu znanj in izkušenj; zaposlili bodo eno osebo, ki bo skrbela za učne delavnice v Tropskem vrtu; ohranili bodo pomursko madžarsko skupnost (jezik in šege). Otroci in osnovnošolci iz celotnega območja LAS-a Pri dobrih ljudeh bodo uporabljali igrala, na katerih bodo razvijali motorične in osebnostne spretnosti, se družili in veselili ter razvijali zdrav življenjski slog. Igrala bodo kot vezni člen med otroci in babicami ter dedki, ki bodo sem pripeljali svoje vnuke. Tropski medgeneracijski center bodo povezali s kolesarjenjem, saj bo Kolesarski klub BTT naredil 4 kolesarske ture po vseh občinah LAS-a Pri dobrih ljudeh. Vse ranljive ciljne skupine bodo imele možnost obiska Tropskega vrta, pri čemer bodo dobili učne liste in pobarvanke v svojih maternih jezikih (slovenski in madžarski) ter pridobili znanja s področja spoznavanja narave.
Operacija je zelo pomembna za območje LAS-a, saj bo medgeneracijski center deloval kot medgeneracijska, rekreacijska in izobraževalna točka. Tropski vrt bo tudi kot izhodiščna točka za mnoge kolesarske ture. Operacija nima negativnega vpliva na okolje, saj bodo lična igrala, kar se bo lepo vklapljalo v okolje in ne bo moteče. Igrala niso ob prometni cesti, temveč na lepi lokaciji pred Tropskim vrtom, ki si ga obiskovalci lahko tudi ogledajo.

Cilji operacije

Operacija spodbuja višjo socialno vključenost ranljivih skupin območja LAS-a Pri dobrih ljudeh.
Učni listi za šolske skupine iz območja LAS-a Pri dobrih ljudeh bodo v slovenski in dvojezični verziji. Vsebina (subtropsko in tropsko rastlinstvo) bo prilagojena učnim vsebinam posameznemu razredu. S tem bodo omogočili spoznavanje narave in tudi obnovljivih virov energije (uporablja se pri ogrevanju Tropskega vrta in gojenju orhidej) v njihovem maternem jeziku. Učenci dobijo brezplačne učne liste.
Zaposlili bodo eno osebo, ki bo izvajala vodene oglede Tropskega vrta za šolske skupine in za ranljivo populacijo ter bo jim pomagala izpolnjevati učne liste.
S projektom bodo ustvarjeni pogoji za izvedbo naravoslovnih dni, usklajenih z učnimi programi. Dnevna izvedba naravoslovnega dne predstavlja 6 ur vodenja, izpolnjevanja učnih listov, utrjevanja učnih vsebin, izdelava končnega produkta (tropski izdelek), kar pa se začne z enourno pripravo ter zaključi z enourno evalvacijo in poročilom.
Za najmlajše bodo izdali pobarvanko tako v slovenski kot dvojezični različici.
Z obema tiskanima medijema bodo pripomogli k ohranjanju pomurske madžarske skupnosti, madžarskega jezika ter narodne zavesti.
V Dvojezični osnovni šoli II Lendava (šola s prilagojenim programom-otroci s posebnimi potrebami) DOŠ Dobrovnik in OŠ Turnišče bodo izvedli delavnice na temo sajenje in nega orhidej. To je zelo pomembno, saj bodo vključili otroke s posebnimi potrebami na območju LAS-a.
Vsi udeleženci se bodo naučili, kako se orhideje sadijo in presajajo, kako in kdaj jih je treba zalivati, spoznajo začetno fazo gojenja orhidej, skratka gre za celotno ravnanje (vlaga, svetloba, temperature, škodljivci) z orhidejami. Pri otrocih pa še gre dodatno za razvoj motoričnih spretnosti. Poudarek je tudi na socializaciji, skupinskem delu in interpretaciji odnosa človeka do narave (rastlin).
Otrokom, učencem in mladim bodo omogočili preživljanje prostega časa na lično postavljenih igralih, kjer se bodo lahko družili z vrstniki in s tem pridobivali socializacijske vrednote. S tem jim bodo povečali možnosti za aktivnosti za zdrav način življenja, kamor spada rekreacija v naravi, na prostem in gibanje. Igrala bodo kot medgeneracijska točka srečevanja starejših in mlajših, kar danes primanjkuje.
Igrala bodo nova pridobitev za preživljanje prostega časa na prostem. Izbrali so inovativna, edinstvena igrala, ki jih v našem koncu še ni in bodo zato za otroke posebej zanimiva.
Kolesarske ture bodo povezovale rekreativne kolesarje vseh generacij ter vključevale Tropski vrt kot postojanko in turistično točko. S tem bodo vse generacije nagovarjali k trajnostni mobilnosti in zmanjšanju uporabe avtomobila, kar bo pripomoglo k manjši onesnaženosti okolja.

Rezultati operacije

• novi lokalni produkt in storitev
• izvedene izobraževalno/ ozaveščevalne promocijske aktivnosti v urbanih območjih
• programi in storitve za družbeno povezanost in socialno vključenost mladih, žensk, brezposelnih, Romov in madžarske narodne skupnosti
• novo ustvarjeno delovno mesto

Obdobje izvajanja operacije

22.08.2017 - 30.10.2018

Celotna vrednost operacije v EUR

44.938,39

Znesek sofinanciranja v EUR

29.470,23

Kontakt

Roman Ferenčak, info@tropskivrt.si


IZVEDBA OPERACIJE


Učni listi: Pripravili so vsebine spoznavanje alternativnih virov energije, trajnostnih virov energije in rastlinstva za 9 razredov osnovnih šol. Pri vsakem razredu so upoštevali kurikulum, tako da so vsebine prilagojene za vsak razred posebej. Jezikovni verzijI sta slovenska in dvojezična: slovenska in madžarska. Potem so vse učne liste oblikovali. Natisnili so 360 učnih listov za Osnovno šolo Turnišče in Dvojezično osnovno šolo Dobrovnik.

Za najmlajše so oblikovali in izdali pobarvanko tako v slovenski kot dvojezični različici.

Kupili so 2 stojali za kolesa, ki stojita pred Tropskim vrtom.

Zaposlili so eno osebo, ki izvaja vodene oglede Tropskega vrta za šolske skupine in za ranljivo populacijo ter jim pomagala izpolnjevati učne liste.

Imeli so 10 delavnic:
1. Delavnica je bila v nedeljo, 30.9.2018 za pripadnike romske skupnosti. Delavnice se je udeležilo 6 pripadnikov romske skupnosti iz Občine Dobrovnik. Na delavnici so izvedeli vse o negi orhidej, kako se presajajo. Sami so morali presajati svoje orhideje.
2. Delavnica je bila v torek, 2.10.2018 za učence Dvojezične OŠ Lendava II na njihovi šoli. Gre za otroke s posebnimi potrebami. Delavnice se je udeležilo 37 učenk in učencev. Na delavnici so izvedeli vse o negi orhidej, kako se presajajo. Sami so morali presajati svoje orhidejo, ki so jo potem obdržali
3. Delavnica je bila v torek, 2.10. 2018 za učence Dvojezične osnovne šole Dobrovnik. Delavnice se je udeležilo 14 učencev. Na delavnici so izvedeli vse o negi orhidej, kako se presajajo. Sami so morali presajati svoje orhideje.
4. Delavnica je bila v sredo, 3.10.2018 ob 9. uri za brezposelne osebe iz območja LAS Pri dobrih ljudeh. Delavnice se je udeležilo 7 oseb. Na delavnici so izvedeli vse o negi orhidej, kako se presajajo. Sami so morali presajati svoje orhideje.
5. Delavnica je bila v sredo, 3.10.2018 ob 11. uri za brezposelne osebe iz območja LAS Pri dobrih ljudeh. Delavnice se je udeležilo 6 oseb. Na delavnici so izvedeli vse o negi orhidej, kako se presajajo. Sami so morali presajati svoje orhideje.
6. Delavnica je bila v sredo, 3.10. 2018 ob 13. uri za učence Dvojezične osnovne šole Dobrovnik. Delavnice se je udeležilo 10 učencev. Na delavnici so izvedeli vse o negi orhidej, kako se presajajo. Sami so morali presajati svoje orhideje.
7. Delavnica je bila v četrtek, 4.10.2018 ob 9. uri učence Osnovne šole Turnišče. Delavnice se je udeležilo 27 učenk in učencev. Na delavnici so izvedeli vse o negi orhidej, kako se presajajo. Sami so morali presajati svoje orhideje.
8. Delavnica je bila v četrtek, 4.10. 2018 ob 13. uri za učence Dvojezične osnovne šole Dobrovnik. Delavnice se je udeležilo 6 učencev. Na delavnici so izvedeli vse o negi orhidej, kako se presajajo. Sami so morali presajati svoje orhideje.
9. Delavnica je bila v četrtek, 4.10.2018 ob 14. uri za pripadnike madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik. Delavnice se je udeležilo 14 pripadnikov madžarske skupnosti Občine Dobrovnik. Na delavnici so izvedeli vse o negi orhidej, kako se presajajo. Sami so morali presajati svoje orhideje.
10. Delavnica je bila v petek, 5.10.2018 ob 14. uri za pripadnike madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik. Delavnice se je udeležilo 7 pripadnikov madžarske skupnosti Občine Dobrovnik. Na delavnici so izvedeli vse o negi orhidej, kako se presajajo. Sami so morali presajati svoje orhideje.

Kupili so igrala v obliki 3 D živalic (mini čebela, tiger, polž, mali zmaj), na katerih se bodo igrali mlajši otroci, pri čemer se Bodo gibali in razvijali svoje motorične sposobnosti, ki so danes pri mladih manj razvite.

Kupili so velika igrala grad puma, grad aquila in dve gugalnici. Igrala so postavljena pred tropskim vrtom v Dobrovniku, da jih bodo otroci lahko uporabljali.


Opis kazalnikov učinka:
- Število novih proizvodov/produktov: 4

Opis kazalnika rezultata:
- Število novih programov/partnerstev: 1
- Število novih delovnih mest: 1
- Število zaključenih operacij: 1

   

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke