Novice LAS PDL 2020

ZAKLJUČEN JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ V LETU 2022 IZ ESRR SKLADA


Spoštovani,

obveščamo Vas, da se je 28. 2. 2022 iztekel rok za prijavo operacij na 3. Javni poziv za izbor operacij iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Skupno je bilo razpisanih 485.980,21 EUR iz ESRR-ja. Na Javni poziv je skupno prispelo 8 vlog v skupni višini 747.910,69 EUR zaprošenih ...

LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 JE ODDALA 5 VLOG NA 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 19.3.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v 26. 11. 2021 objavilo 6. javni razpis za sofinanciranje projektov sodelovanja med LAS (Ukrep 19.3). Na javni razpis so lahko kandidirale le Lokalne akcijske skupine, v sodelovanju s partnerji, ki so hkrati člani LAS. Rok za oddajo vlog je bil ...

PETA, ZADNJA ODLOČBA O POTRDITVI OPERACIJE V OKVIRU ZAPRTEGA JP LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020 V LETU 2020 ZA EKSRP Z veseljem vam sporočamo, da smo na LAS Pri dobrih ljudeh 2020, dne 24. 1. 2022, prejeli zadnjo Odločbo o pravici do sredstev s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki je bila prijavljena in potrjena na Javnem pozivu LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020, v okviru sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Gre za operacijo z nazivom Odkrij območje LAS Pri dobrih ljudeh, kot ga vsaki dan živimo domačini, katere nosilec je Občina Turnišče. Vrednost odobrenih sredstev o potrditvi operacije znaša 196.079,16 EUR. Skladno z 32. členom Uredbe CLLD mora LAS operacije, izbrane na podlagi javnega poziva, predložiti v potrditev organu, pristojnemu za končno odobritev operacije, in sicer AKTRP-ju, ki dokončno odloči o odobritvi oziroma zavrnitvi operacije, obvestilo o odločitvi pa se posreduje LAS-u. Upravni odbor LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je na podlagi poročila ocenjevalne komisije LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in predloga operacij za sofinanciranje na svoji 31. seji, ki je bila v sredo, 26. 5. 2021, ob 9.00, v sejni sobi Občine Turnišče, potrdil 5 operacij, ki bodo sofinancirane v okviru zaključenega javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Pri dobrih ljudeh 2020 v letu 2020 za sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Na zaključen javni poziv je skupno prispelo 11 vlog. Na podlagi izvedene 31. seje Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je vodilni partner vsem prijaviteljem, ki so posredovali vlogo na javni poziv, posredoval OBVESTILA. Vseh 5 odobrenih vlog s strani Upravnega odbora LAS Pri dobrih ljudeh 2020 je bilo v dokončno odobritev posredovano na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja v mesecu avgustu in septembru 2021. Skupna sofinancirana vrednost vseh odobrenih operacij znaša 617.583,06 EUR. Seznam vseh odobrenih operacij skupaj z navedenimi upravičenci in zneski sofinanciranja, najdete tukaj. Vsem upravičencem želimo uspešno izvedbo operacij.  

DOŽIVI NARAVO!

 

 

Vodilni partner operacije

 

 

Občina Dobrovnik

Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik

 

 

 

Partnerji operacije

 

 

Društvo vinogradnikov Kobilje

Kobilje 56, 9227 Kobilje

 

Foto video Matej Vnuk s.p.

Ulica 4. Maja 24, 9224 Turnišče

 

RIS, Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan, PE RIS – Beltinci

Panonska ulica 26, 9231 Beltinci

 

 

 

Tematsko področje ukrepanja

 

 

Varstvo okolja in ohranjanje narave

 

 

 

Ukrep po SLR

 

 

Spodbujanje operacij za ohranjanje in trajnostni razvoj naravne in kulturne dediščine ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja

 

 

 

Specifični cilj

 

 

Izboljšati stanje okolja in njegove biotske raznovrstnosti ter ohraniti kulturno dediščino območja LAS

 

 

 

Namen operacije

 

 

Naravna dediščina območja se kaže v bogastvu žive in nežive narave, v naravnih posebnostih in je naravna zakladnica jezer, parkov, zelenic, vodotokov, gozdov, ki nudijo pomemben življenjski prostor različnim živalskim in rastlinskim vrstam. Skoraj polovica površin območja LAS se nahaja v Naturi 2000, območje pa je tudi del zavarovanega območja Krajinskega parka Goričko, kamor spadata del občine Kobilje in Dobrovnik. Eden najlepših kotičkov za obisk Krajinskega parka Goričko je Bukovniško jezero z okolico, ki leži med kostanjevo - bukovimi gozdovi. Ob Bukovniškem jezeru prebivajo različne živalske vrste, med ptiči pa prevladujejo siva čaplja, vodomec, mlakarica, pa tudi kanja, kragulj, lastovica, štorklja, taščica. Bukovniško jezero, najbolj prepoznavna točka občine Dobrovnik, je turistično zelo obiskana lokacija. Vsako leto sem prihaja veliko število tujih in domačih turistov ter domačinov, ki si radi ogledajo naravne znamenitosti območja in si privoščijo lep in miren krožen sprehod okoli Bukovniškega jezera. Na južni strani Bukovniškega jezera se nahaja vodni stolp, katerega lokacija je opazna točka in ponuja možnosti za novo vsebino z dodano vrednostjo.

 

V okviru operacije Doživi naravo! bodo projektni partnerji uredili obstoječi vodni stolp in na njem vzpostavili interpretacijsko točko ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine. Urejen objekt – vodni stolp  bo posledično doprinesel tudi k večji obiskanosti in prepoznavnosti Bukovniškega jezera, namenjen pa bo tudi opazovanju ptic in bo kot »Opazovalnica ptic« na Bukovniškem jezeru privabljal domače in tuje turiste. Opazovanje ptic je prijetna rekreacija gibanja v naravi, združena z izobraževanjem o pticah, njihovih navadah ter okolju v katerem živijo. V okviru operacije bodo razvili nov prostor druženja ob Bukovniškem jezeru, obiskovalcem pa omogočili inovativnejše preživljanje prostega časa ob Bukovniškem jezeru. Poleg »Opazovalnice ptic« na Bukovniškem jezeru, bodo vzpostavili še eno interpretacijsko točko ohranjanja biotske raznolikosti in varstva kulturne dediščine, in sicer v Panonski domačiji na Kobilju, kjer bodo vzpostavili interpretacijsko točko vinogradniške kulture. Območje LAS je vinogradniško območje, ki zajema tudi občini Kobilje in Dobrovnik in slovi po odličnih vinih, izjemni naravni in kulturni dediščini ter odlični ponudbi, ki je primerna za razvoj turizma.

Aktivnosti operacije so naravnane tako, da bodo prebivalstvo osveščali o pomenu varstva biotske pestrosti in njenih koristi za lokalno okolje  ter prispevali k dvigu kvalitete življenja okoliškega prebivalstva.

 

 

 

Cilji operacije

 

 

  • Izboljšati turistično privlačnost območja LAS z izkoriščanjem kulturnih in naravnih danosti;
  • Izboljšati stanje ozaveščenosti lokalnega prebivalstva o naravni in biotski raznovrstnosti v njihovem domačem prostoru;
  • Ohraniti pestro naravno in kulturno dediščino območja LAS.

 

 

 

Rezultati operacije

 

 

  • Izvedene medgeneracijske delavnice in doživljajski tabori za otroke o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine območja LAS (25);
  • Interpretacijska točka ohranjanja biotske raznolikosti - »Opazovalnica ptic« na Bukovniškem jezeru (1);
  • Interpretacijska točka ohranjanja vinogradniške kulture in vinske dediščine (1);
  • Končni produkt »Doživi naravo!« v okviru demonstracijske aktivnosti (1).

 

 

 

Obdobje izvajanja operacije

 

1. 12. 2021

31. 10. 2022

 

 

 

 

Celotna vrednost operacije v EUR

 

Znesek sofinanciranja v EUR

 

48.811,08

 

35.629,15

 

 

Kontakt

 

Daniel Bot

T: 02 577 68 80

E: obcina@dobrovnik.si

 

KONTAKT


VODILNI PARTNER:
DRUŠTVO ZA TRAJNOST VIROV SI. ENERGIJA
Renkovci 8
9224 Turnišče

T: 02 53 81 663
E: info@las-pdl.si
 

 POVEZAVE


LAS Pri dobrih ljudeh 2007-2013
www.las-mestoinvas.si/
www.lastovica.si/
www.las-srceslovenije.si/
www.las-stik.si/
www.lasdobrozanas.si/
www.lasnotranjska.si/
www.las-vobjemusonca.si/
www.las-posavje.si/

PRIJAVA NA E-NOVICE


Želite prejemati novice o naših aktualnih projektih?

Prijavite se na prejemanje e-novic >
Za vsebino je odgovorna LAS Pri dobrih ljudeh 2020, ki jo zastopa vodilni partner Društvo SI.ENERGIJA. Organ upravljanja za izvajanje PRP RS za obdobje 2014-2020 je MKGP.
       
                 
 
Na spletni strani uporabljamo piškotke (cookies). Nekateri piškotki zagotovijo, da stran deluje normalno, drugi poskrbijo za vašo lažjo uporabo spletne strani, štetje števila obiskovalcev in delovanje vtičnikov, ki omogočajo deljenje vsebin. Če boste nadaljevali, bomo sklepali, da ste sprejeli vse piškotke.
Zavrni piškotke